Teres Lindberg, inbjuden riksdagsman (s) med förflutet på paketterminalerna, höll i klubban och bidrog till den goda stämningen vid årsmötet 2014.


Årstaklubbens årsmöte 2014
Peter Landberg omvald som klubbkassör

 • Årstaklubbens årsmöte den 22 mars hölls i år på restaurang Blekholmen. Mötet samlade denna gång något färre medlemmar än vanligt, ca 80 hade hörsammat kallelsen. Teres Lindberg, riksdagsman (s) med ett förflutet på paketterminalerna i Stockholm, höll i ordförandeklubben med säker hand och bidrog till den goda och kamratliga stämning som präglade årets möte – trots de stora bekymmer som den fackliga verksamheten brottas med idag.
    Peter Ekroth, ordförande i brevbärarnas systerklubb Stockholm Södra, var inbjuden och utsågs att skriva protokollet.

  Verksamhetsberättelsen
  Mötet godkände därefter styrelsens verksamhetsberättelse liksom den ekonomiska rapporten utan några invändningar.
    Revisorerna föreslog ansvarsfrihet efter att de påpekat att det fortfarande är så att inte alla i styrelsen lever upp till kravet att arbeta minst 10 procent i produktionen.
    Årsmötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet och därefter var det dags för val!

  Kassör
  Den sittande kassören Peter Landberg var den ende kandidaten till uppdraget och han omvaldes med acklamation till klubbkassör 2014 - 2015.

  Styrelseledamöter
  Det fanns sju nominerade till de fyra ordinarie ledamotsposterna på två år. Åke Anevad (72 röster), Jan Skog (64), Eva Brattström (56) och Bengt Dahlby (45) valdes i den första och enda valomgången. Övriga nominerade var Gerardo Berrios (27), Yeter Erdal (25) och Mikael Ström (23).

  Revisorer
  Emma Konrad avgick efter många år som revisor eftersom hon går i pension till sommaren. Bosse Andersson nyvaldes med acklamation som ordinarie revisor på två år.
    Till revisorsersättare omvaldes Günther Thiele och nyvaldes Anne-Helene Pettersson.

  Valberedning
  Årsmötet omvalde Clas Eriksson, Pia Zetterberg (sammankallande), Marta Gonzalez, Marie Holmberg och Zafu Beyene till valberedning 2014.

  Aktuell information
  Janne Gebring, Åke Anevad och Mohibul Ezdanikhan redovisade läget i de mest aktuella frågorna: Rosersberg, schemaförhandlingarna, 2014 års övertalighetsförhandlingar, Postens nya organisation från 1 april i år och de konsekvenser den kan få för det lokala och regionala fackliga arbetet.

  Därefter vidtog den sedvanliga årsmötesbuffén!

  Jan Åhman  Två femtedelar av valberedningen: Clas Eriksson och Marie Holmberg.

  Bernt Söderlund, långväga gäst från Borlänge.


  Peter Landberg, omvald klubbkassör.  Revisor Johan Vickerfält.
  Gerardo Berrios.


  Janne Skog, omvald styrelseledamot och ordförande i Nattsektionen.


  Leif Skog från klubbstyrelsen.

  Fler bilder!