Monica Lindberg, skyddsombud och styrelseledamot, pekar ut riktningen för arbetsgivaren!


Årstaklubbens budgetmöte 22 november 2014
Mötet, som hölls under enklare former på Årstaterminalen, samlade ett 40-tal medlemmar.
  Aktivitetsplan, medlemsavgift och (en fortsatt underbalanserad) budget för 2014 fastställdes. Medlemsantalet krymper i takt med att volymer nu flyttas över till Rosersberg.
  Rapporter lämnades om bland annat Rosersberg, schemaförhandlingarna, den nya TFM-maskinen, förändringar i Storkunds organisation.


Peter Landberg (klubbkassör), Åke Anevad (vice ordförande) och Janne Skog (sekreterare) förbereder mötet.

Klubbordföranden Janne Gebring öppnar mötet.

Åke Anevad informerar om schemaförhandlingarna.

Anne-Helene Pettersson och Marie Holmberg.

Mikael Ström från styrelsen svarar på frågor om kulturverksamheten.

Två pensionärer: Janne Alvebäck och Owe Olausson.

Anita Segander från styrelsen.

HSO Bosse Ericsson.

Pia Zetterberg.

Monica Lindberg.