Maria Genou från valberedningen redovisar kandidaterna till ordförandeposten. Till vänster om henne de två övriga ledamöterna Clas Eriksson (tv) och Hans Willnert (mitten).


Årsta Sektion Natts årsmöte den 14 februari 2015
Mötet, som hölls på restaurang Big Ben på Söder, samlade ett 60-tal medlemmar.
  Styrelsen fick godkänt för det gångna årets verksamhet och beviljades ansvarsfrihet.
  Janne Skog omvaldes som ordförande på två år med 44 röster mot 7 röster för motkandidaten Risto Järvi.   Monica Lindberg (47 röster) och Rickard Skoog (42) omvaldes som ordinarie ledamöter på två år. Den tredje kandidaten Gilbert Leijon fick 13 röster.   Eva Pååg fyllnadsvaldes som skyddsombud på ett år. Norbert Axelsson omvaldes som revisor på två år. Valberedningen -- Clas Eriksson, Maria Genou och Hans Wilnerth -- omvaldes.   Under mötets gång lämnades rapporter och diskuterades brännande aktuella frågor, framför allt de omänskliga scheman som nu genomförs på natten liksom tvångsomplaceringarna till Rosersberg.   På grund av tidsnöd hann inte alla frågor ventileras klart varför styrelsen lovade att kalla till infomöten på arbetstid.

/JÅSektionens ordförande Janne Skog och styrelsemedamoten Rickard Skoog förbereder mötet.


Klubbens ordförande Janne Gebring valdes till ordförande för mötet och Micke Ström från DIL:en och klubbstyrelsen till mötessekreterare..Hans Willnerth ...


... och en gång till.


Kaj Juliusson, flitig debattör.


Ewa Pååg från sektionsstyrelsen.


Risto Järvi (stående) den ena av kandidaterna till ordförandeposten ...


... och Janne Skog den andre kandidaten.


Åke Anevad från styrelsen informerade som vanligt om alla de besvärliga schema- och övertalighets/omplaceringsförhandlingarna.


Maria Genou från valberedningen en gång till!


Janne Gebring (th), Ewa Pååg (mitten) och en av sektionens pensionärsmedlemmar (tv).


Rickard Skoog, en av kandidaterna till styrelsevalet, presenterar sig ...


... liksom Monica Lindberg, den andra kandidaten ...


... och Gilbert Leijon, kandidat nummer tre.


Röstning pågår, Örjan Skog går runt med valurnan ...


... och en röst till.


Roger Hedqvist hade många synpunkter på rådande ordning på Årsta! HSO Bosse Ericsson tv om honom och Esteban Vega th.


Monica Lindberg en gång till ...


... liksom Micke Ström och Rickard Skoog ...


... och till sist en nöjd ordförande efter ett väl genomfört möte!