Seth Schuwert vid Årstaklubbens årsmöte den 7 mars 2015.


Årstaklubbens årsmöte 2015
Acklamationsval över hela linjen

Årstaklubbens årsmöte den 7 mars hölls i år i restaurang Big Bens källare på Södermalm, i lokalen ovanför hördes segerrusiga hammarbyfans efter 2-1 vinsten över ärkerivalen AIK. Mötet samlade ungefär lika många deltagare som förra året, ca 85 medlemmar hade hörsammat kallelsen. Teres Lindberg, riksdagsman (s) med ett förflutet på paketterminalerna i Stockholm, höll även i år i ordförandeklubben med säker hand och bidrog till den goda och kamratliga stämning som präglade årets möte – trots de stora bekymmer som den fackliga verksamheten brottas med idag.
  Annika Sylwan, ordförande i brevbärarnas systerklubb i Stockholm, var inbjuden och utsågs att skriva protokollet.

Verksamhetsberättelsen
Mötet godkände därefter styrelsens verksamhetsberättelse liksom den ekonomiska rapporten utan några invändningar.
  Revisorerna föreslog ansvarsfrihet utan några anmärkningar.
  Årsmötet beviljade därför den avgående styrelsen ansvarsfrihet och sedan var det dags för val!
  För första gången på många år (någonsin?) genomfördes samtliga val med acklamation, dvs samtliga närvarande var överens om valen och inga omröstningar behövdes.

Ordförande
Den sittande ordföranden Janne Gebring var den ende kandidaten till uppdraget och han omvaldes med acklamation till klubbordförande 2015 - 2016.

Styrelseledamöter
Mohibul Ezdanikhan, Monica Lindberg, Anita Segander och Leif Skog omvaldes på två år, 2015 - 2016.
  Anne Helene Pettersson gör comeback i styrelsen, hon valdes på ett år i fyllnadsvalet efter Eva Brattström som avgått ur styrelsen på grund av att hon har flyttat över till Rosersbergsterminalen.

Revisorer
Johan Vickerfält omvaldes som ordinarie revisor på två år, 2015 - 2016.
  Till revisorsersättare omvaldes Günther Thiele.

Valberedning
Årsmötet omvalde Clas Eriksson, Pia Zetterberg (sammankallande), Marta Gonzalez och Zafu Beyene till valberedning 2014.

Aktuell information och övriga frågor
Janne Gebring, Åke Anevad och Mohibul Ezdanikhan redovisade läget i de mest aktuella frågorna: Tvångsförflyttningarna till Rosersberg och schemaförhandlingarna.
  Arbetsmiljöförsämringarna på grund av längre videopass och sämre arbetsrotation diskuterades.
  Postpolitiken och frågan av (s) tänker göra åt den diskuterades med den inbjudna (s)-politikern Teres Lindberg.

Eftersom mötet genomförts på rekordtid blev det dessutom gott om tid till mingel före den sedvanliga årsmötesmiddagen!

Jan ÅhmanKlubbkassören Peter Landberg redovisar det ekonomiska utfallet.


Revisor Johan Vickerfält föredrar revisionsrapporten


Valberedningens sammankallande Pia Zetterberg.


Åke Anevad från klubbstyrelsen


Bengt Dahlby, Janne Gebring, Rickard Skoog.


Anna Panic


Pia Zetterberg och Benny Kronenberg


Monica Lindberg från klubbstyrelsenKlas Juliusson


Roger HedqvistMötesordföranden Teres Lindberg


Marie Holmberg


HSO Bosse Ericsson


Teres Lindberg, riksdagsman (s), diskuterar postpolitik ...


... och här ...


... och här!


Två pensionärer: Janne Alvebäck och Stig Bramsäng


Kaj Juliusson


Mötessekreteraren Annika Sylwan från brevbärarnas systerklubb avtackades för sin insats ...


... liksom Eva Brattström som avtackades för många år styrelsearbete. Hon lämnar Årstastyrelsen eftersom hon har flyttat över till Rosersbergsterminalen.


Teres Lindberg klubbar av mötet!