HSO Bosse Ericsson rapporterar om aktuella arbetsmiljöfrågor.


Årstaklubbens budgetmöte 28 november

 • Ett drygt tjugotal röstberättigade medlemmar hade letat sig till terminalen denna gråa novembereftermiddag, ungefär lika många som de senaste åren när inga kontroversiella frågor stått på dagordningen.
    Och bara en landgång som efterrätt!

  Aktivitetsplan 2016
  Först på dagordningen stod som vanligt klubbens aktivitetsplan för kommande år. Mötet antog det förslag som publicerats i det ExtraFacktuellt som skickats hem till alla medlemmar och även kan läsas på klubbens hemsida.
  Önskemål framfördes om någon form av aktiviteter för klubbens många pensionärsmedlemmar – drygt 100 – förutom de kulturaktiviteter som redan erbjuds.

  Budgeten
  Den föreslagna budgeten antogs. Klubbens inkomster beräknas 2016 uppgå till 180.000 kronor och utgifterna till 260.500 kronor. Det budgeterade underskottet på 80.500 kronor tas från klubbens kapital.
    Medlemsavgiften till klubben fastställdes till samma belopp som föregående år – förutom för pensionärerna som får en höjning på 8 kr/mån till 18 kr/mån. Avgiftstabellen finns på klubbens hemsida.

  Aktuella frågor
  Klubbordföranden Janne Gebring och Åke Anevad rapporterade från förhandlingarna om tvångsomplaceringarna till Intern Postservice, IPS. Leverans (brevbäringen) har tidigare anlitat terminalen för jobbet men ska nu driva det i egen regi. Det handlar om ett tiotal heltidstjänster. Istället för att ta av de många visstidsanställda som finns i terminalen och erbjuda dem jobben beslutade arbetsgivaren att tvångsomplacera ett tiotal sorterare på heltid. Dessutom med kraftigt försämrade arbetstider: natttjänstgöring fem dagar i veckan 00.00 - 08.30 med 38-timmarsvecka och obetald rast. PostNord marscherar nu framåt mot gamla tiders patronvälde.
    Klubben har i olika media framfört sin kritik mot arbetsgivarens agerande. Mötet antog dessutom ett uttalande där man begär att SEKO Posten ska förtydliga sin förhandlingsordning. I den här förhandlingen blev det nämligen så att en annan klubb förhandlade om villkoren inom Årstaklubbens område. I och för sig inte så konstigt med tanke på de ständiga omorganisationerna i Posten, och till en del även inom SEKO.
    Avtalsrörelsen har inletts med en medlemsenkät. Mötesdeltagarna uppmanades att besvara den, om man inte redan har gjort det. Kraven för branschen kommer att fastställas i februari.
    Klubben ska begära överläggningar om personalplaneringen utifrån Bemanninsgavtalet för att fler tillsvidareanstälda, det är idag många tidsbegränsat anställda på terminalen. Samtidigt som volymerna rent allmänt minskar har de s.k "kinapuffarna" ökat explosionsartat – småklump med varor från Kina som beställts på Nätet.
    HSO Bosse Ericsson rapporterade om aktuella arbetsmiljöfrågor.
    * Den under 2015 inställda arbetsmiljöenkäten återkommer 2016.
    * Ljudnivån vid IRM har mätts och det visade sig att ljudet från signalen kraftigt översteg vad som är acceptabelt och den har därför sänkts.
    * Det finns en tveksamhet om den flerformatsmaskin som installerats på Årsta är lönsam och därför oklart om fler kommer att beställas. Kanske behåller man i stället nuvarande SSM:ar.
    * Kampen för att få parkettgolv vid IRM fortsätter!

  Under Övriga frågor frågades om hur målen för kodningshastighet egentligen har satts. Oro framfördes också kring om terminalen får behålla kodningen som är så viktig för arbetsrotationen.

  Jan Åhman

  En utförligare rapport från mötet kommer i Facktuellts julnummer.
  Aktivitetsplanen och gällande medlemsavgifter finns tillgängliga på klubbens hemsida.Följ länkarna! (2015-12-04).


  Arne, en av engagerade pensionärer på mötet.


  Mikael Ström och Anne Helene Pettersson, båda från klubbstyrelsen.  Klubbordföranden Janne Gebring.


  Klubbkassören Peter Landberg förklarar budgeten.


  Tre pensionärer och ett HSO: PO Brandeker, Janne Alvebäck, Svante Olsson, Bosse Ericsson.


  Klubbsekreteraren Janne Skog. I bakgrunden Janne Gebring och Åke Anevad.


  Mohibul Ezdani Khan från klubbstyrelsen..


  Monica Lindberg från klubbstyrelsen.