Årsta Sektion Natts årsmöte den 13 februari 2016

 • Mötet, som hölls på restaurang Cardamom på Luntmakargatan, samlade den här gången ett 30-tal medlemmar.
    Mohibul Ezdanikhan, ordförande i systersektionen, utsågs att leda mötet och Miakel Ström, ordförande på DIL:en, att föra protokollet.
    Styrelsen fick godkänt för det gångna årets verksamhet och beviljades ansvarsfrihet.
    Mötesplanen för det kommande verksamhetsåret fastställdes till oförändrat två medlemsmöten, ett på hösten samt årsmötet. Dessutom hålls infomöten efter behov.
    Mötet beslöt att minska antalet styrelsedamöter till fem. Därefter vidtog val. Åke Anevad omvaldes som kassör på två år. Anne Helene Pettersson och Ewa Pååg omvaldes som ordinarie ledamöter, även de på två år.
    Till skyddsombud på tre år omvaldes Mohamed Achouri, Karim Alwan, Åke Anevad, Bosse Ericsson, Gilbert Leijon, Monica Lindberg, Ewa Pååg.
    Till valberedning omvaldes Clas Eriksson, Maria Genou och Hans Wilnerth.
    Samtliga val skedde med acklamation.
    Inför Årstaklubbens årsmöte nominerades de nuvarande nattmedlemmarna i klubbstyrelsen som står på omval i år: Janne Skog, Åke Anevad och Anne Helene Pettersson.
    Vid Årstaklubbens årsmöte den 5 mars sker en sammanslagning med Klubb Segeltorp, som därefter blir en sektion i Klubb Årsta. Sammanslagningen sker enligt beslut uppifrån med anledning av att båda terminalerna nu tillhör en och samma terminalregion med en gemensam chef.
    Styrelsen informerade om läge i de centrala avtalsförhandlingarna och de lokala schemaflörhandlingarna, mm. De livliga diskussionerna på mötet kretsade till stor del kring de försämrade schemavillkoren för natten.
    Till sist avtackades avgående ledamoten Rickard Skoog som slutar i Posten och går över till plåtslageribranschen.
    Efter mötet intogs en uppskattad middag med indiska rätter. Gott tycker den inbjudne fotografen

  Jan Åhman


  Ordföranden öppnar mötet.


  Kassören föredrar budgeten.


  Revisorn ser sträng ut, men han godkände bokslutet.
  Mötesordföranden Mohibul Ezdanikhan. Th mötessekreteraren Mikael Ström


  Två tredjedelar av valberedningen, Maria Genou och Clas Eriksson. Mellan dem en spanande sektionsordförande


  Sektionens sekreterare Anne Helene Pettersson.


  Eva Brattström, numera i Rosersberg, var inbjuden för att berätta litet om den nya terminalen.


  Karim. Alwan, omvalt skyddsombud i sektionen.

  Styrelseledamoten och skyddsombudet Monica Lindberg.


  Eva Brattström.
  Rickard Skoog avtackas.