Bilder från SEKO Årsta Nattsektions höstmöte den 15 oktober 2016.

Mötet som hölls på restaurang Läckerbiten på Götgatan samlade drygt 40 medlemmar. Den tidigare sektionsmedlemmen och förtroendevalde Rickard Skoog, numera plåtslagare, hade bjudits in och valdes till ordförande för mötet. Janne Skog, Åke Anevad och Monica Lindberg från sektionsstyrelsen rapporterade om aktuella frågor som personalläge, schemafrågor mm. Monica Lindberg och HSO Bosse Ericsson rapporterade om aktuella arbetsmiljöfrågor. Klubbordföranden Janne Gebring rapporterade om resultatet av årets avtalsrörelse och, tillsammans med sektionsstyrelsen, om att de s.k. "platta breven" ska flyttas till Rosersberg. Med "platta brev", en nyuppfunnen term av företagets brighta chefer, menas små och stora ekonomibrev. Fler terminaler berörs eftersom tanken är att koncentrerar denna sortering till de två "framtidsterminalerna" Hallsberg och Rosersberg. På Årsta innebär förändringen ett hål i förmiddagsorganisationen, men det är ännu inte klart vilka exakta konseklvenser det kommer att få.
  Det gavs gott om tid att diskutera dessa och andra frågor innan det som avslutning serverades en rejäl middag.


Sektionens sekreterare Anne Helene Pettersson.


HSO Bosse Ericsson.


Mötespresidiet: Anne Helene Pettersson, Rickard Skoog, Åke Anevad.Veteranerna: Svante Olsson, Mohamed Achouri, Stig Bramsäng.


Sektionskassören Åke Anevad.


Murat Tok, sektionsordförande på Segeltorp.


Sektionsordförande Janne Skog.


Risto Järvi begär ordet.


Monica Lindberg från sektionsstyrelsen och skyddsorganisationen.


Siv Björk och Lars-Åke Silfver.