Nyvalde klubbordföranden Åke Anevad.


Terminalklubb Syds årsmöte 2017
Åke Anevad vald till ny ordförande

 • Terminalklubbens årsmöte den 18 mars hölls i år i Restaurang Göran Terassen på Kungsholmen. Tur var väl det, för den här gången hölls årsmötet i en riktig möteslokal med plats för de (rekordmånga) 180 närvarande medlemmarna! Teres Lindberg, riksdagsman (s) med ett förflutet på paketterminalerna i Stockholm, höll även denna gång i ordförandeklubben med säker hand och bidrog till den goda och kamratliga stämning som präglade mötet. PO Brandeker, numera pensionär, skötte sekreterarjobbet.

  Verksamhetsberättelsen
  Mötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse liksom den ekonomiska rapporten utan några invändningar.
    Revisorerna föreslog ansvarsfrihet utan några anmärkningar.
    Årsmötet beviljade därför den avgående styrelsen ansvarsfrihet och sedan var det dags för val!

  Styrelsens storlek
  Årsmötet beslöt att minska antalet ledamöter från elva till tio.

  Ny klubbordförande
  Så var det dags för valen! Janne Gebring, som varit ordförande i Klubb Årsta / Terminaklubb Syd sedan 2005, går i pension i vår och därför skulle en ny ordförande väljas. Tre kandidater hade anmält sitt intresse för uppdraget: Åke Anevad, Mohibul Ezdanikhan och Leif Skog. Valberedningen förordade Åke Anevad och när 162 giltiga valsedlarna räknats samman var det han som fått flest röster: 99 röster. Mohibul fick 49 och Leif 14 röster.
    Åke Anevad var därmed vald till ny klubbordförande 2017 - 2018.

  Styrelseledamöter
  Ewa Pååg, Leif Skog, Mohibul Ezdanikhan samt Monica Lindberg valdes till styrelseledamöter 2017 - 2018.

  Revisorer
  Gerado Berrios valdes som ordinarie revisor på två år, 2017 - 2018.
    Till revisorsersättare valdes Annika Forell Pattochio och Johan Vickerfält.

  Valberedning
  Årsmötet valde Pia Zetterberg (sammankallande), Zafu Beyene, Sonny Norberg, Dana Robland och Mahmoud Alshoubaki till valberedning 2017.

  Aktuell information och övriga frågor
  Åke Anevad informerade om övertaligheten på Årsta och hur den hanterats liksom de nya schemana.

  Teres Lindberg informerade om de aktuella turerna kring Postnord och den nya lagstiftning som är på väg..

  Jan Åhman


  Fullsatt!.  Mohibul Ezdanikhan, kandidat till ordförandevalet ...


  ... liksom Leffe Skog.


  Janne Gebring avtackas.