Valintervjuerna: Vem blåser samhällsvinden?
Jonas Sjöstedt intervjuas som förste partiledare i radions utfrågningar. Man hinner inte ta upp alla frågor på tre kvart och de två journalisterna tog visserligen upp NATO och Värdlandsavtalet och krigsmaterielexporten och gav därmed Sjöstedt möjlighet att säga några ord om Saudidiktaturen. De tog förstås också upp (v):s paradnummer, Vinster i välfärden, och avrundade med flygskatten och miljön.
  MEN.
  Den centrala delen av utfrågningen handlade återigen om flyktingarna och hur de ska behandlas. Man sade förstås INGENTING om de krig, där Sverige deltar, som tvingat folk på flykt, istället handlar det om hur man kan fortsätta att jaga dem. "Samhällsvindarna blåser" sade en av journalisterna vid ett tillfälle, men frågan är vilka det är som blåser dessa vindar. Jag skrev om det i samband med Almedalen . Varför spelar man hela tiden över bollen på SD:s planhalva? Vilka grupper och konstellationer står bakom kulisserna och driver politiken och frågorna åt det här hållet? Syftet är klart: Högeralliansen och deras uppdragsgivare räknar inte med att få egen majoritet i höstens val och för att säkra en höger(extrem) politik vill man stärka SD. Man har ju redan under denna mandatperiod haft en stabil högermajoritet i riksdagen men inte utnyttjat den fullt ut därför att man inte velat gå med på alla SD:s motkrav. Nu förbereder man opinionen på att man ska göra det för att ytterligare fördela mer till de rika och mindre till välfärd och mer till krigen.
  Naturligtvis tog man också upp handsken från Jimmie Åkessons tal där han gjorde ett stort nummer av att vänsterns ungdomsförbund i Göteborg uppmanat till att "crasha" SD:s kommande möte i staden. Där har ju (v) sig själva att skylla, de är inte alldeles klara över att mötesfriheten även gäller politiska motståndare – samtidigt ska det bli intressant att höra journalisterna grilla Åkesson på de hotfulla inlägg mot andra politiker som (sd)-folk gjort sig skyldiga till, exempelvis detta
  Vi har kanske de sämsta politikerna sedan den allmänna rösträttens införande – frågan är om vi inte också har de sämsta journalisterna. Saarinen och Alling är genomblåsta av den rådande "samhällsvinden", som de kallar det, och råkar de komma in på väsentligheter skummar de på ytan. I intervjun med Löfven var återigen den mest engagerade frågan flyktingarna; man fortsätter i sann SD-anda att jaga de jagade. Nu fick de dessutom understöd av de ligor (? eller är det någon av säkerhetstjänsterna inblandade? Eller SD:s folk?) som – samordnat – bränt bilar i flera städer föregående natt. När de till slut kom in på en av valets mest brännande frågor, bostadsbristen för folk med normala inkomster, tog de bara upp ränteavdraget – kanske därför att det är vad som bekymrar dessa högt belånade övre medelklassmänniskor? Grunderna för den asociala bostadspolitiken, där (s) tyvärr är medskyldiga ända sedan den stora skattereformens tid, vill eller kan de förstås inte ställa frågor om. De stora och brännande internationella frågorna inskränks till att Löfven ska välja mellan Trump och Putin, vem föredrar han. Osv. På den nivån arbetar dessa journalister.
  Så blir dessa utfrågningar till ett fortsatt försvar och skydd för de "rovdjur /som/ på vårt blod sig mätta" som det heter i Internationalens sjätte vers. Sedan kan man ju fråga sig, om det finns något parti som lever upp till de avslutande orden:

"men när vi nu till vårt försvar,
en dag en gräns för dessa sätta,
skall solen stråla lika klar."

(2018-08-14)En ny bok: Den gamla skogens frukter. Mitt 2017 i text & bild..En ny bok: Bilder från facket.