Vem ska straffa Trump, Obama och Bush?
Konflikt sände i lördags ett program under rubriken "Vem ska straffa Assad". Det finns all anledning att diskutera Internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC, men det sätt som Ivar Ekman väljer att göra det är grovt vinklat – och fegt. I programmet nämns att stormakterna inte har anslutit sig till ICC och att i synnerhet USA inte accepterar dess verksamhet; de vill uttryckligen låta det "självdö", som de säger i programmet. Sedan domstolen öppnades i mars 2003 har exempelvis krigen i Afghanistan, Irak, Libyen, Palestina och Syrien genomförts under USA:s och Israels ledning, och i samtliga fall har grova folkrättsbrott begåtts och begås fortfarande. Och dessutom brott av en helt annan kaliber än de Hafez al Assad eventuellt har gjort sig skyldig till. I programmet intervjuas en syrisk man som säger sig ha blivit torterad i den syriska regeringens fängelser liksom "tusentals andra" och det finns även andra liknande vittnesmål. Dessa ska naturligtvis utredas tillsammans med alla andra misstänkta brott som begåtts under kriget, och varför inte i ICC.
  Men – om man nu har något sinne för proportioner för folkrättsbrott och för mänskligt lidande borde rubriken och innehållet i programmet formuleras "Vem ska straffa Trump, Obama och Bush". Men det vågar inte Ekman och Konfliktredaktionen, om inte annat så ser överrockarna på SR till den saken. De nämner för övrigt inte ens de brott som terrorgrupperna har begått – och vilka dessa själva har skrutit med på Youtube. Nu blir programmet istället ännu ett inslag í den USA-propaganda som ska berättiga deras krig mot Syrien och fortsättningen på det. Just nu har den lagliga och av FN godkända syriska regeringen under ledning av Hafez al Assad återtagit många av de områden som de olika "islamistiska" terrorgrupperna lagt under sig med stöd at USA, Turkiet och oljediktaturerna – och Sverige – och återuppbyggnaden av landet har inletts och flyktingarna har börjar återvända. Men USA kan inte acceptera detta, deras folk har visserligen förstört mycket av Syrien, med de har inte uppnått den fullständiga ödeläggelsen och den totala kontroll som de eftersträvar och därför kommer de med alla medel att se till att kriget fortsätter. Och för att kunna genomföra detta krävs en opinion som accepterar det; Ivar Ekman och hans redaktion är nyttiga idioter som drar sitt strå till den stacken.
  Det är skändligt.

Läs mer om Syrien på Syriensolidaritets facebook-sida!(2018-10-15)

Fler bilder!Den gamla skogens frukter. Mitt 2017 i text & bild.Bilder från facket -- och fler böcker!