Dagboken

En bild och några ord, som regel hämtade från Facebook, men ibland utvidgade.
Nyare inlägg
Nya givar.
Rapport publicerar ännu ett inslag om högerpartiets flaggskepp, Karolinska. Det finns inte i det nya sjukhuset någon möjlighet för föräldrarna att laga egen mat till de cancersjuka barnen och ett mikromatföretag vann upphandlingen; "inte en färsk tomat, inte en gurkbit" serveras, säger en av de förtvivlade föräldrarna i reportaget. Nu måste hjälporganisationerna gå in och stötta, sjukhuset har inga pengar till sådant.
  Samtidigt publicerar tidningarna nya uppgifter om Transportstyrelsen. Även här handlar det om upphandlingar, de egna anställda i Örebro sparkades och IBM fick uppdraget och därmed också tillgång till en mängd känsliga uppgifter. Som man sedan delegerade ner till sina (billigare) underentrprenörer och så tappade man än mer kontrollen. Så som det går till inom exempelvis byggbranschen med sina långa okontrollerbara entreprenadkedjor.
  Nu görs det förstås partipolitik av eländet. NI gjorde DET och Ni gjorde DET, osv, osv.
  Men de är alla, eller i varje fall i stort sett alla, överens om att så här ska det gå till. Så mycket som bara går, och som synes, litet därtill, ska outsourcas. Fast anställd statlig och kommunal personal ska sparkas och privata entreprenörer och bemanningsföretag ska in. Det gäller Karolinska, det gäller Transportstyrelsen, det gäller sophämtningen (i Stockholm driver (s) och (mp) upphandlingarna), det gäller järnvägarna och hamnarna. Osv.
  Varför? För att kvaliteten ska bli bättre? Sophämtningen kanske?! Eller järnvägen? Billigare? Det ska vara Karolinska då?! Nej, vad det handlar om är mycket enkelt: Wallenbergarna och det kapitalägande skiktet runt dem ska berika sig även på det som tidigare varit offentligt driven verksamhet. Det är våra politikers uppdrag att verkställa detta, annars blir de hudflängda och förda åt sidan av Bonnierpressen och partiapparaternas folk (det visar sig ju dessutom att de har privata intressen i affärerna). Det handlar också om att det inte är de som gör själva jobbet, sopgubbarna, sjukvårdarna, hemtjänstens alla kvinnor, som ska få ersättning för jobben. I första hand ska (skatte)pengarna gå till kapitalägarna och i andra hand till alla deras upphandlare och administratörer av samma typ; det välavlönade medelklasskikt som drillats i utbildningarna på Handels och Teknis och andra högskolor. Först i tredje hand kommer de som gör jobbet, för att dela på det som blir kvar.
  Upprörd? Ja, vad annat ska man vara. Särskilt som det är så enkelt: Om man skalar bort makt- och propagandaapparatens alla floskler är det bara att återföra all verksamhet av det här slaget i offentlig regi. Det blir både billigare och bättre. Och tryggare för dem som gör jobbet och vi som är beroende av att det utförs på ett bra sätt! (2018-03-27)Några ord om Gud.
Vi är några dagar på landet som vi stockholmare säger och njuter av årets sista isfiske och skidturer och hör gröngölingen och mesarna sjunga upp sig.
  Men ännu inga starar vid holkarna eller sånglärkor och vråkar över de i en rospiggs ögon stora sörmländska fälten.
  Ute i världen fortsätter krigen. Turkarna har slagit sig ihop med några av de högerextrema terrorgrupperna (som uppträder under islamistisk flagg) och erövrar en bit av Syrien och USA och oljediktaturerna fortsätter – med stöd av den svenska regeringen och samtliga riksdagspartier – sina ansträngningar att kapa åt sig andra delar av landet och slå sönder resten på det att USA och Israel och deras allierade må fortsätta att härska i regionen.
  Här hemma upphör jag inte att förvånas över riksdagspartiernas faibless för att spela på Jimmies planhalva. Socialdemokraterna har ingenting emot privata skolor, "friskolor" som det så vackert heter, Wallenbergarna och andra rika människor tjänar miljarder på detta, det är helt OK – men när några små religösa skolor missköter sig vill man förbjuda alla. Religiösa alltså, inte Wallenbergarna & co:s! Nu råkar ju de allra flesta religösa friskolor ha en kristen inriktning (dryga femtiotalet av sammanlagt ca sjuttio) – varför de naturligtvis kritiserar förslaget. Tänkte inte på det! En muslimsk församling i Jönköping vill göra ett böneutrop en gång i veckan – och bums så är kristdemokraterna där och kräver ett förbud. Svenska Dagbladets ledarsida föreslår ett totalstopp för alla statliga bidrag till svenska kyrkan, även den del som går till att underhålla våra kyrkor. Osv.
  Nästan en femtedel av svenskarna är idag födda utomlands. "Svensk kultur och svenska värderingar" är inget statiskt, det är självklart så att de förändras under påverkan av de förändringar som sker i världen runt oss och inom landet. Till exempel en stor invandring. Så har det alltid varit, men tydligen inte nu längre. Gärna en pizza till middag, men inte ett böneutrop. Vi har tagit emot många människor som har flytt från de krig som vi har varit mer eller mindre delaktiga i. Vi tar dessutom emot tiotusentals gästarbetare från framför allt öststaterna. De fascistiska demagogerna i SD accepterar väl den senare gruppen – de anlitar dem antagligen själva – men stigmatiserar dem som av olika skäl har sökt en fristad hos oss. Problem i det svenska samhället – verkliga eller uppdiktade – skylls på dessa människor. Tyvärr ansluter sig även mer anständiga partier och debattörer till Jimmies sätt att tackla problemen. Man blandar in det man kallar "massinvandringen" i diskussionen om bristerna i sjukvården, ja tom när det gäller giftanvändningen i jordbruket.
  Sockenkyrkan ligger en bit bort, vinden ligger fel och jag hör inte om den ringer till helgsmål. Jag hoppas det – den gör det hemma på Lidingö – och att de fortsätter med det, även om det är få numera som tror på Gud och ännu färre som går i kyrkan. Ritualen är säkert importerad från början men den har liksom blivit en del av den svenska kulturen, eller vad ni vill kalla det. Det anser i alla fall jag som vill behålla våra kyrkor, sen får SvD tycka vad de vill, och jag tycker om att höra de troende ringa till helgsmål och till sina gudstjänster – allt färre numera – och begravningar – väl medveten om de hemskheter som begåtts i kristendomens och de andra religionernas namn. Se bara på USA, Saudiarabien och Israel för att nämna några nutida exempel! Och skulle någon komma på idén att sätta upp en moské härintill så skulle det inte störa mig om jag fick höra ett böneutrop på fredagen!
  Vad det gäller min egen gudstro så är den snarast i linje med Mao Zedongs, så som han beskrev den i berättelsen om Den narraktige gamle mannen som grävde bort bergen! (2018-03-24)


Håkan Svenneling (v) talar vid mötet, i bakgrunden en förblindad Stefan Löfven.


Bilder från Stockholm: Trampa inte på våra rättigheter!
Bilder från ett litet men naggande gott opinionsmöte på Mynttroget mot det s.k. frihandelsavtalet CETA mellan EU och Kanade som riksdagen debatterade den 21 mars och beslutar om idag den 22 mars. Varje EU-land måste godkänna det för att avtalet ska träda i kraft. Avtalet är ett frihandelsavtal, vilket redan det kan diskuteras, där man stoppat in regler som gör det möjligt för de stora kapitalen att i en särskild domstol överpröva demokratiskt fattade beslut. Vid mötet talade Andrea Söderblom-Tay från Jordens Vänner, Håkan Svenneling, vänsterpartiet, Carl Schlyter, miljöpartiet, Camilla Björkborn, Djurens Rätt samt Leo Rudberg från Fi. Carl Schlyter gjorde en bra sammanfattning av avtalet när han franhöll att det är ett "maktförskjutningsavtal". Vill man veta mer om avtalet kan riksdagsdebatten där Håkan Svenneling, Carl Schlyter, Annika Lillemets (mp) oxh Jens Holm (v) utförligt motiverade varför de yrkade avslag på riksdagens godkännande av avtalet rekommenderas. Socialdemokraterna och de borgerliga partierna talade för avtalet. Intressant att notera var att en av regeringssidan i miljöpartiets ledamöter talade för, övriga emot. (2018-03-22)

Länk till riksdagsdebattenJonas Sjöstedt (v) tittade förbi en stund.Carl Schlyter (mp) i samspråk med en mötesdeltagare.


Andrea Söderblom-Tay (Jordens vänner). I förgrunden Leo Rudberg (fi)


Carl Schlyter (mp).


Camilla Björkborn (Djurens Rätt).


Leo Rudberg (fi).Okända platser 13: Skäret. (2018-03-22)
Bilden ingår i min serie med "okända platser" inspirerade av Annika von Hauswolffs verk "Okänd plats från 2002. Den ropades ut för mellan 80 000 - 100 000 kr men återropades. Vi vet därför inte riktigt vad den är värd i pengar. Däremot erbjöd Bukowskis en Carl Fredrik Hill på samma tema: "Skogsbacke" från 1876 som såldes för 3 675 000 kr. Jag nämner det bara som en upplysning för dem som är intresserade av verk i den här genren! Jag har tidigare bidragit med ett tiotal bilder på samma tema, bland andra de här: "Vändplanen" och "Diket" .Bilder från Sörmland: Husbyholmen.
Några härliga vinterdagar i Sörmland vid Stället med utsikten som man inte kan se sig mätt på: urstark is på sjön, gäddorna hugger, och, framför allt, skidåkning!, både på sjön och på fälten bort mot Dalslöt.
  Inga sträckande vårfåglar än, inga sånglärkor eller vråkar över fälten, men gröngölingen ropade och talgoxe, blåmes och entita sjöng. (2018-03-19)

En sjukhus historia.
Alice Teodorescu berättar i sin krönika på Göteborgspostens ledarsida den 5 mars om en skräckfylld upplevelse. Hennes tremånaders son blir sjuk och de uppsöker ett sjukhus. I entrén möts de av en skylt som upplyser om att här accepterar man inga hot och inget våld; allt sådant polisanmäls. Den vård de får är undermålig och riskerar livet på sonen. Det är personalbrist och saknas utrymme och på svenskt vis är det svårt att få stanna någon längre tid; man skickas hem så fort det bara är möjligt. Eller, som idet här fallet, egentligen omöjligt.
  Vi hör och läser ganska ofta om sådana här erfarenheter – även om jag för egen del kan berätta att jag togs om hand på ett utmärkt sätt när jag åkte in med blåljus till Danderyd för snart två år sedan och därefter opererades på Södersjukhuset.
  Vad drar då Teodorescu för slutsatser av det hon har varit med om. Förutom det självklara att "politikerna måste fokusera på välfärdens kärna" och att "kostnaderna ökar lavinartat i takt med att befolkningen blir äldre" är det två saker som är typiska för hennes (och hennes likasinnades) sätt att resonera. 1. "Migrationen" är den andra faktorn som ökar kostnaderna och därför ska de migrerades tillgång till välfärden begränsas, de ska "kvalificera sig". 2. Lösningen är skattesänkningar ("människor får behålla mer av de pengar de själva slitet ihop") så att den enskilde i större utsträckning själv kan finansiera välfärden.

Rune Lanestrand är en västgötsk lantbrukare, politiker och samhällsdebattör. Han var tidigare en känd centerpartist på vänsterkanten som bland annat var med om att starta Folket i Bild och han har därefter varit aktiv i kampen mot kärnkraft, EU och GMO-grödor och för småbrukarnas rättigheter, mm. På senare tid skriver han mycket och engagerat om det han kallar "massinvandringens" alla negativa effekter på det svenska samhället.
  På sin blogg kommenterade han med gillande Teodorescus inlägg samma dag som det publicerades. Jag sympatiserar med mycket av det han skriver men samtidigt har jag med ogillande noterat hans sätt att angripa de problem som är förknippade med den stora invandringen. I sitt inlägg drar Teodorescu åt två håll, "migrationen" men också, det är trots allt ett ledarstick, kanske framför åt privatiseringshållet. Rune Lanestrand däremot drar hårt på migrationen och sätter som rubrik för sitt inlägg: "Massinvandring och misslyckad integration har orsakat kaos inom sjukvården".
  Jag skrev följande kommentar till hans inlägg när det publicerades på Facebook:
  Det förvånar mig att du med gillande rekommenderar det Teodorescu skriver och jag begriper inte hur du kan sätta denna rubrik på ditt inlägg. Hon och du skyller problemen inom vården på "massinvandrarna"; det är de som "spränger sönder" vårt samhälle. Jag vill påstå att det istället är det som Teodorescu föreslår i sitt inlägg, ökad privatisering, som är orsaken till problemen. Privatiseringen av vården, med Karolinska som praktexempel, drar bort miljarder från vården, pengar som högerpolitikerna istället slussar över till sina rika kompisar; det är vad Karolinska ytterst handlar om. På samma sätt som de berikat de redan förmögna genom slopad fastighetsskatt, förmögenhetsskatt, etc; där finns många miljarder att hämta till vården. Istället skyller hon, förstärkt i ditt inlägg, på "massinvandrarna". De människor som fördrivits i de krig som vi i allra högsta grad medverkar i – de människorna ska nu få skulden för problemen i sjukvården.
  Så bra: Låt de rika berika sig ytterligare medan vi här nere slåss med varandra och ger oss på dem som står längst ner!
  Har vi inte hört det förut?!

Rune återkom med en kommentar till mitt inlägg och min slutreplik (han tyckte att vi skulle avsluta diskussion efter denna runda) löd så här:

Nu gällde ju den här diskussion från början bristerna i sjukvården och, får man väl anta, de ökade resurser som krävs för att avhjälpa bristerna. Jag pekade på några områden där miljarder rinner ut; pengar som idag bland annat finansierar lyxvillorna och övrig lyxkonsumtion här på Lidingö istället för att gå till exempelvis vården. Och hjälp till flyktingarna för att komma in i det svenska samhället. Jag tycker inte heller om ordet "massinvandring" därför att det är högerextremisternas språkbruk, en av deras demagogiska flaggor. Det innebär inte att jag är för fri invandring; det är en av många orsaker till att jag är emot EU. Sedan är de ju också så att Teodorescu & co inte är emot "massinvandring" i största allmänhet; det är flyktingarna från de av dem applåderade krigen de är emot och använder sig av i sin propaganda. Däremot tar de gärna emot de "massinvandrade" polackerna och andra öststatare som billig arbetskraft i sina hem; dessutom med den extra poängen att därigenom pressa ner lönerna för alla i branschen.

Alice Teodorescus inlägg kan läsas HÄR!

Rune Lanestrands inlägg på hans blogg HÄR!

och hans inlägg på Facebook med efterföljande kommentarer HÄR!Text och bild från SEKO Klubb Terminaler Stockholm Syds årsmöte 3 mars 2018Bilder från Roslagen: Skidspåret.
Två-tre decimeter snö, några minusgrader, soldis – vad mer kan man önska sig? Säkert många saker, men den här dagen var det njutning nog! De vanliga spåren, inga sensationer idag, jag väntar fortfarande på den här vinterns första lodjursspår. Nu när snötäcket har blivit litet tjockare ser man hermelinens/vesslans spår om man har tur, och det hade jag idag. Kan inte skilja på de två arternas spårtecken, har för liten erfarenhet av dem. Annars förvånas jag mest över att mården är så vanlig i den här skogen. Även idag spår efter fyra-fem olika individer. (2018-03-04)


Hermelinens/vesslans diskreta spårstämplar.Text och bild från dagens spårning!

Äldre inlägg