Postnumret och Facktuellt
 • Jag var redaktör för lokala fackliga klubbtidningar i drygt 40 år.
    Dåvarande Klubb Täby började 1975 att ge ut tidningen Postnumret. Tidningen fortlevde sedan fram till 1995, om än i reducerad omfattning de sista åren.
    Tidningen Facktuellt gavs först ut av Regionklubb Stockholm Norra där jag 1992 efterträdde Josef Lundell som ansvarig redaktör. När Terminalklubben i Stockholm bildades 1995-96 följde tidningen med dit och den gavs ut i Terminalklubbens regi fram till år 2000. Det året stängdes Klara och verksamheten flyttades till Årsta. Samtidigt ändrade Posten sin organisation så att de två återstående stora terminalerna i Stockholm, Årsta och Tomteboda, kom att lyda direkt under en Brevnätschef. Därmed föll idén med en gemensam terminalklubb och istället bildades två klubbar, Årsta och Tomteboda. Tomtebodaklubben fortsatte att ge ut tidningen -- till en början i egen regi men efter ett tag anslöt sig Årstaklubben. Sedan 1994 -- när det mesta av Tomteboda slogs ihop med Årsta -- hade Årstaklubben huvudansvaret för tidningen men den gavs ut i samarbete med Tomtebodaklubben så länge den fanns kvar. Paketklubben på Segeltorp anslöt sig också under resans gång. När detta skrivs har tidningen övergått till att ges ut sporadiskt som infoblad från Terminalklubb Stockholm Syd
  Fr.o.m. september 2020 finns samtliga utgivna nummer tillgängliga som pdf-filer, länkar finns nedan.

  2020-09-26
  Jan Åhman